Prohlášení a upozornění

Veškeré myšlenky, koncepty, názory a materiály prezentované na tomto webu a v našich programech mají vzdělávací charakter. Autoři vycházejí z vlastních zkušeností a znalostí, které čerpají ze své odbornosti, z vlastní praxe a studia současných poznatků v ČR i ve světe. Informace poskytnuté v programu 21 dní pro život nejsou náhradou lékařských rad, neslouží k diagnózám či léčbě jakokýchkoli nemocí, stavu či zranění. Doporučujeme, abyste před započetím jakéhokoli výživového či cvičebního programu, včetně aplikace programu 21 dní pro život či jeho prvků, probrali možné dopady se svým lékařem, případně akreditovaným odborníkem v dané oblasti.

Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost vůči žádné osobě nebo entitě, za jakékoli ztráty, poškození nebo rizika způsobené, nebo s předpokladem způsobení, přímo nebo nepřímo, v důsledku použití, aplikace nebo interpetace materiálů uvedených na tomto webu a získaných v průběhu programu 21 dní pro život.

Při studiu materiálů důrazně doporučujeme používat vlastní úsudek a rozum, což je hlavní zásada celého programu 21 dní pro život. Zkušenosti a názory se mohou lišit od názorů a zkušeností vašich, dokonce i obvykle veřejně prezentovaných. Budeme rádi pokud s námi vstoupíte do diskuse.

Pokud s výše uvedenými informacemi nesouhlasíte a máte námitky, pak doporučujeme, abyste se do programu nepouštěli.

DŮLEŽITÉ

V případě jakýchkoli zdravotních problémů či omezení se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Nejste-li si jistí, že jste porozumněli instrukcím v programu a máte nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit.

© 2014-2024, 21 RESTART - vitalita, energie a zdravý životní styl

Realizace: CCN plus s.r.o.